• Personeel
  • koeien
  • Mais
  • Paarden
fb-logo  naar-webshop

Maïs Demodagen. MulderAgro in samen werking met KWS. 12 September 2017

Maïs demodag op 12 september j.l in samenwerking met KWS. Deze vond plaats aan De Wedze te Twijzel. De opkomst was super en na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje. Heeft u nog vragen? Telefoon: 0511- 44 12 98 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hieronder een impressie van de middagsessie.

"Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam" Akkerbouwkrant. September 2017

Vulkanisch gesteente als bodemverbeteraar. Een methode die langzaam maar zeker aan populariteit wint, maar ook een manier die op de lange termijn echt gaat lonen. Mulder Agro uit Kollumerzwaag en Gebr. Eckhardt uit het Groningse Sellingen proberen - na de melksector - de akkerbouw te overtuigen van de werking van het steenmeelproduct Actimin ...LEES MEER...

Impressie en toelichting van hoe een Bokashi-bult wordt gemaakt. MTS. Broersma Damwoude. September 2017.

"Gekkies"  wegbereiders van nieuwe landbouw. Leeuwarder courant 31 augustus 2017

Gekkies-wegbereiders Leeuwarden. Friesland liet gisteren een delegatie Brabantse bestuurders, ambtenaren, boeren en vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van duurzaamheid kennismaken met zijn natuurinclusieve boeren. ...LEES MEER...

Geen pillen en spuiten, maar voeding en leefstijl als medicijn. Radio1, 16 augustus 2017

Geen pillen en spuiten... Geen pillen en spuiten, maar voeding en leefstijl als medicijn. Het zoude toekomst van ons gezondheidssysteem kunnen worden. Als we met z’n allen eindelijk eens af durven te stappen van dat makkelijke voorschrijven van medicatie...TNO Onderzoeker Ben van Ommen en Hanno Pijl,internist/endocrinoloog aan het LUMC ...LEES MEER... 

Potstal schoon en geurloos kan! Mensport july 2017.

Potstal schoon en geurloos kan!  Toegegeven: ik had een rugzak vol vooroordelen bij me, toen ik een bezoek ging brengen aan een potstal. Iets wat in mijn gedachten onlosmakelijk verbonden is aan geur van amoniak en het zicht op torenhoge vuile mesthopen. ...LEES MEER...

Het mestbeleid moet helemaal op de schop. Ekoland juni 2017.

Het mestbeleid moet op de schop In het melkveebedrijf is vanaf de jaren negentig een volstrekt verkeerde praktijk rond mest ontstaan. Het laten rotten in opslagkelders is al fout. Deze ongezonde troep ook nog injecteren.. ...LEES MEER...

Wat is beter: Compost of Bokashi? Ekoland juni 2017.

Wat is beter: Compost of Bokashi De overmatige aanvoer van diervoeders voor vlees-, ei en melkproductie, kent Nederland een fosfaat probleem. Dierlijke mest wordt hierdoor gediskwalificeerd tot afvalstroom, terwijl mest feitelijk een belangrijkegrondstof is voor plantengroei. ...LEES MEER... 

 

Bokashi stuwt Os gehalte in bodem. Zaterdag 10 juni 2017

Fermenteren van organisch materiaal Anaeroob verwerkingsproces wint aan populariteit. Het moet 2015 zijn geweest toen ik hoorde over de toenemende populariteit van fermenteren onder consumenten. Bier, kaas, zuurkool en sapjes; ...LEES MEER...

Bokashi stuwt 0s-gehalte in bodem. Zaterdag 10 juni 2017. 

Bokashi stuwt 0s-gehalte in bodem De ietwat mysterieuze organische bodemverbeteraar bokashi wint snel aan populariteit. Eerst in de melkveehouderij, nu ook in de akkerbouw. ...LEES MEER...


Mulder Agro brochure. Vrijdag 19 mei 2017.

Mulder Agro Brochure Bij deze geven wij u graag een blik in de visie en activiteiten van Mulder Agro. Als toeleverancier aan agrarische ondernemers en particulieren staan wij dagelijks bij onze klanten op het erf. Met de ervaring uit de dagelijkse praktijk en een scherpe visie brengen wij oplossingen voor een bestendige vorm van landbouw. Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats hebben wij een vruchtbare grond nodig om ons voedsel en voedergewassen te kunnen verbouwen. Het dier in het systeem levert direct melk en vlees, maar ook waardevolle mest. De mest is voor de bodem welke kwalitatief hoogwaardige gewassen levert voor mens en dier. Deze kringloop moet als basis fungeren binnen het landbouwbedrijf. De kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheidszorg de komende jaren nog wel in de hand houden? Wij geloven in een wezenlijk rol van de agro cultuur voor de gehele samenleving. Deze rol mogen we uitdragen als sector en ...LEES MEER... 

Bokashi wint aan terrein. V-focus-11 april 2017

 Bokashi-wint-aan-terrein
Een product dat ontstaat bij fermentatie van organisch materiaal. Zo wordt Bokashi omschreven. De van oorsprong Japanse bodemverbeteraar wint aan terrein. LEES MEER...

Circulaire landbouw: een lezing bij het Lânboukundich Wurkferbân.
Woensdag 8 maart 2017. Weekblad actief.

EARNEWALD - Op vrijdag 10 maart organiseerden het Lâbouwkundich Wurkferban van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing over circulaire landbouw. Inleider is Cees Meijles.....LEES MEER.

Impressie lezing door Graeme Sait: "Soil health and your wealth"
Vrijdag 13 januari 2017

Graeme Sait komt uit Australië en is mede- oprichter van Nutri-Tech-Solutions, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van duurzame teelt. De balans van mineralen en bodembiologie is hierbij het uitgangspunt. Graeme Sait is bekend met beproefde concepten en praktijkvoorbeelden vanuit de hele wereld. Kortom een zeer inspirerende en gedreven spreker. De cursus was engelstalig en is ter plekke vertaald door een tolk.

 

Een loeiend goed nieuwjaar!!

Een loeiend goed Nieuwjaar De kerstdagen en jaarwisseling staan voor de deur, een tijd om even stil te staan bij het jaar 2016 en keuzes te maken voor het nieuwe jaar. Het woord ‘veel’ is een woord wat veel zaken van 2016 samenvat.Veel melk is er geleverd, veel gras is er geoogst, veel dieren hebben we gehouden, veel veranderingen op het gebied van wetgeving, veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid. ...LEES MEER...

Bodemcursus 2017

In januari gaan we weer van start met een nieuwe bodemcursus. De cursus bestaat uit 3 keer 1 dagdeel. In deze curcus gaan we in op alle belangrijke onderdelen van de bodem waarbij per deel een thema wordt behandeld.
Bij het eerste deel wordt ingegaan op de huidige situatie en de praktijk die men onderweg tegenkomt.
Het 2e dagdeel gaat over werkingsmachanismen in de bodem, wat is er zoal aanwezig in een gezonde bodem en de bodem wel eens gezien als de maag van de plant?
Het 3e dagdeel gaat in op praktische maatregelen zoals grondbewerking, grondstoffen en bemesting, werkwijzen en hulpmiddelen.

Dit jaar organiseren wij de cursus op 2 locaties, te weten Kollumerzwaag en in Franeker. 
Deze cursus geld ook voor een punt voor de spuitlicentie. 

De eerste data zijn:
30 jan. avond: Franeker

31 jan. middag: Kollumerzwaag
31 jan. avond: Kollumerzwaag

Voor data en opgave, zie  www.mulderagro.nl/inschrijvingen 

Rundvee & Mechanisatiedagen Hardenberg. 1 t/m 3 november 2016

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg 2016 Op 1 tot 3 November is Mulder Agro aanwezig op de landbouw en mechanisatie dagen te Hardenberg. Het grootste agrarisch kennis- en contactplatform voor rundveehouderij, akkerbouw- en loonwerkbranche.

"Veel klopt er niet aan businesscase mestvergisting. Dinsdag 25 oktober 2016.

Frank Verhoeven Met kringlooplandbouw is volgens Frank Verhoeven veel meer te verdienen. ‘veel klopt er niet aan businesscase mestvergisting’ ...LEES MEER...

Even voorstellen.... Maandag 3 oktober 2016.

Bram van der Veen Mulder Agro Mijn naam is Bram van der Veen en sinds begin oktober ben ik werkzaam bij Mulder Agro. Even kort over mijzelf, sinds november vorig jaar woon ik aan de Hearewei in Damwoude. Hier fok ik jongvee op voor een melkveebedrijf uit Damwoude. Ik heb altijd als droom gehad om 'boer' te worden. Door een constructie aan te gaan met een melkveehouder is mijn droom werkelijkheid geworden. Ik heb een studie gevolgd aan het van Hall Larenstein in Leeuwarden gericht op melkveehouderij. Naast mijn bedrijf ga ik als vertegenwoordiger in de buitendienst bij Mulder Agro klanten adviseren en begeleiden met rantsoenen en dergelijke. Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan met u als klant.

Tot ziens, Oant sjen!! Groeten Bram van der Veen

Nieuwsbrief juli 2016. Maandag 4 juli 2016.

Kali bemesting in mais nu ook vloeibaar...Men geeft bij maisteelt vaak de de kali aan de basis, maar met bladkali TS is het mogelijk om de  kali via het blad te geven. Kali is nodig zodra het transport in de plant op gang komt, dit is later...LEES MEER...

Tijd voor een borrrel. Vrijdag 27 mei 2016.

Gisteren hadden wij een bijzonder moment, het hoogste punt was bereikt dus de 'maaiebeam' kwam in de nok! De contouren van de nieuwe loods staan er. Het hoogste punt is bereikt. BBZ (Bouwbedrijf Zwaagwesteinde) en Greijdanus Staalbouw uit Kollumerzwaag hebben het gefikst. Bedankt mannen voor jullie inzet! En daar hoort dan natuurlijk een biertje bij ...FOTO's...

Verdichting grond grondig probleem. Plattelandspost april-mei 2016.

Verdichting grond grondig probleem Ondergrondverdichting is een belagrijk probleem in de landbouw. Het bodemleven is cruciaal in de aanpak hiertegen. "Zie het bodemleven  als het team met de boer als coach. Zorg voor een goede conditie, zodat er hard voor jou kan worden gewerkt", vergelijkt Ruben Borge, eigenaar van Rockin Soils. ...LEES MEER...

Voorjaarfolder Mulder Agro april / mei 2016. 1 april 2016.

Voorjaarsfolder Mulder Agro. Akties zijn geldig in de maanden april en mei 2016. ...LEES MEER...

Cursus spuitlicentie (TEELT): Bodembiologie als wortel van uw bedrijf

Rockin Soils Doel: 1 punt halen voor uw spuitlicentie. Onderwerp: Het juiste gebruik van biologie. Om de spuitlicentie te houden dien je 4 punten te halen in vier jaar. Deze bijeenkomst verschaft je één punt. Deze puntenadministratie wordt beheerd door bureau erkenningen. Datum: 29 maart 2016. Waar: De Trije Doarpen, Foarwei 116, 9298JP Kollumerzwaag. Van 19:30 - 22:30 uur. Docent: Ruben Borge (Spanje, 1976).     Klik hier om je in te schrijven.

Bemesting wordt levendiger. Gast-column Theo Mulder in boerenverstand. 1 Maart 2016.

Theo Mulder - Mulder Agro Op het gebied van bemesting hebben we een we een hele goede hulp om de juiste keuzes te maken: dit is onze neus, zo schrijft fouragehandelaar Theo Mulder. Dit orgaan helpt ons feilloos om iets over de kwaliteit van onze organische meststoffen te vertellen. Een chemische analyse kan hier niet tegen op. We staan er niet  bij stil, maar veel drijfmest ruikt niet fris en dit is eufemistisch uitgedrukt. ...LEES MEER...

Ambassadeur Mrs. Maymouma (Senegal) bezoekt Mulder Agro, 25 Februari 2016. 

Ambassadeur Mrs. Maymouma Ambassadeur Mrs. Maymouma brengt bezoek aan Mulder Agro in Kollumerzwaag. Zij was bijzonder geïnteresseerd in kringloop denken en voedselkwaliteit, om een slimmere vorm van agrarische productie  te bereiken . In Senegal is droogte en erosie een groot probleem. Daardoor moet de helft van het benodigde voedsel geïmporteerd worden. De eigen productie kan verhoogd worden door het planten van bomen en organisch materiaal terug brengen naar de akker. De bedoeling is een samenwerking aan te gaan om dit gezamenlijk te bereiken.
Klik hier voor Foto-overzicht...

Plastic inzamelingsschema 2016, 24 Februari 2016.

Plastic inzamelingsschema 2016 Voor een overzicht van het inzamelingsschema klikt u hier.

Lammeren-folder-Februari, 17 Februari 2016.

Lammeren folder februari 2016 Bokashi maken van schapenmest? Bokashi is het Japanse woord voor fermenteren. Dit wordt in ons dagelijks leven al vaak toegepast. Kijk bijvoorbeeld naar brood, bier en wijn, maar ook zuurkool (gefermenteerde witte kool). Het voodeel van dit proces in schapenhouderij is...LEES MEER...

Cursus Bodembiologie, 5 Februari 2016. Docent Ruben Borge, toelichting Theo Mulder.

Ruben Borge Bodembiologie als wortel van uw bedrijf. Deze cursus biedt praktische kennis en ervaring met betrekking tot het kringloop denken. Bijvoorbeeld het juiste gebruik van compost, Bokashi en drijfmest om de gezondheid van de bodem, plant en dier positief te beïnvloeden. Rubén Borge doceert en Theo Mulder licht toe. Klik hier voor de video IMPRESSIE

Voedsel Anders Conferentie 2016, 5 Februari 2016.

Voedsel Anders Conferentie Vele mensen bouwen in Nederland en België aan veranderingen op het gebied van landbouw en voedsel.Die zijn hard nodig, want het huidige model put de aarde uit en veroorzaakt een flink deel van de uitstoot van broeikasgassen.Boeren zitten in een wereldwijde concurrentiestrijd en veel land wordt ...LEES MEER...

Meet Up Café #1 - Theo Mulder over de Bodem, 3 Februari 2016.

Meet Up Het is tijd om kennis uit te wisselen onder het genot van een drankje! Dat gaan we elke woensdag avond doen in het Meet Up Café in Neushoorn! De koffie staat klaar! ...LEES MEER...

Mulder Agro Agrarische kalender, 1 Januari 2016.

Mulder Agro Agrarische kalender Evenals voorgaande jaren heeft Mulder Agro voor 2016 een agrarische kalender laten maken. Bij deze bedanken wij de inzenders van de vele prachtige foto's. Zonder uw medewerking was deze kalender niet tot stand gekomen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. ..LEES MEER..

Cursusaanbod 2016

Cursus aanbod 2016

Bodembiologie als wortel van uw bedrijf (één spuitlicentie punt).
Cursus knaagdierenOngedierte bestrijding.
BodemcursusBodemcursus door René Jochems (3 delig)

Klik hier op een evenement om je in te schrijven.


‘1.000 jaar nodig voor 1 centimeter grond’ (Artikel Boerderij 4-12-2015)

Theo Mulder - Mulder Agro Directeur Theo Mulder van handelsbedrijf Mulder Agro ziet wereldwijd de bodemgezondheid achteruit gaan door het vele gebruik van kunstmest. “Ik heb niks tegen kunstmest, maar wereldwijd wordt veel te veel gebruikt.” Theo Mulder verkoopt onder andere kunstmest. Toch is de directeur van het Friese handelsbedrijf Mulder Agro blij als boeren minder kunstmest...LEES MEER...

Nieuwsbrief (nr. 2) December 2015. 4-12-2015.
Nieuwsbrief najaar 2015 Een kant- en -klaar product ter verbetering van alle drijfmestsoorten. Pro-mest Totaal kan de omstandigheden in de drijfmest zodanig beïnvloeden dat er een anaërobe fermentatie ontstaat. Deze fermentatie betekent een betere kwaliteit mest voor de bodem en gewas. ...LEES MEER...

Nieuw in ons assortiment: ActiminBT. 30-10-2015.

Actimin-gesteentemeel Gebruik van het juiste stalstrooisel (ligboxenstrooisel) is van belang voor het welzijn en het comfort van uw koeien. Bij het gebruik van Actimin-BT houdt u de stal droog en voorkomt u vervluchtiging van ammoniak. Het werkt pH-verhogend en is zacht voor de uiers. U brengt tegelijkertijd ...LEES MEER...

Nieuwsbrief (nr. 1) najaar 2015. 10 oktober 2015.

Nieuwsbrief najaar 2015 Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn vele veehouders uit op de maisoogst en her en der zal nog gras geoogst worden. We kunnen u de komende tijd met een aantal zaken van dienst zijn die we onder de aandacht willen brengen. ...LEES MEER...

Dierendag nieuwsbrief 2015. 30 september 2015.

Dierendag 2015 4 oktober is het weer dierendag! Wij willen daar ook dit jaar weer aandacht besteden in onze winkel. Dit bestaat uit leuke aanbiedingen en acties... Benieuwd? ...LEES MEER...

Mientje Mulder uit Kollumerzwaag wordt vandaag, dinsdag 22 september, 80 jaar.

Beppe Mientje KOLLUMERZWAAG – Mientje Mulder uit Kollumerzwaag wordt vandaag, dinsdag 22 september, 80 jaar.‘Beppe’ is nog zeer actief, werkt twee dagdelen in de week bij veevoederbedrijf Mulder Agro en doet aan drie sporten.Vele kaartjes, tientallen telefoontjes, tekeningen van kinderen, bloemen en andere persoonlijke boodschappen ontving Mientje Mulder...LEES MEER...

Beste mensen, 

We zijn van de grootste schrik bekomen en kunnen melden dat we de brand meester zijn....Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedanken. In het bijzonder de verschillende brandweerkorpsen uit de regio. Ook willen we de mensen uit het dorp bedanken voor hun begrip en medeleven voor de situatie. Het is een tegenslag maar we gaan weer vol goede moed verder en gaan er weer wat van maken met zijn allen! 

Groet, Het Mulder Agro Team

Bedankt !!  Bedankt !!

Loods Mulder Agro door brand verwoest. Kollumer Courant. 16 September 2015.

Loods Mulder Agro door brand verwoest. Een grote loods van Mulder Agro aan de Foarwei in Kollumerzwaag is zondag door brand verwoerst. Het vuur, dat razendsnel om zich heen greep, werd bestreden door diverse brandweerkorpsen uit de wijde regio.... LEES MEER...
  

Grote brand bij Mulder Agro.  NieuwsbladNoordOostFriesland. 13 September 2015.

Grote brand bij Mulder Agro Een loods van Mulder Agro is zondagmiddag uitgebrand. Eigenaar Theo Mulder ontdekte de brand om 14.20 uur zelf en waarschuwde de brandweer. Daarna startte hij direct een reddingsactie voor het aanwezige materieel in de loods. Deze loods lag vol met hooi, stro, graan en andere....  LEES MEER....

Nieuwsbrief Augustus-September 2015. 18 Augustus 2015.

Nieuwsbrief Augustus-September 2015 2015 "Het jaar van de Bodem", boerensmaakavond, workshops, lezingen, prijswinnaars stikkeractie, info over Steggcal, Oostenrijkse bietenpulp, scherp geprijsde beschermkleden, The Black Power Fly Killer, Spotinor, interesse in Bokashi groeit. ...LEES MEER....

Denkamilk Spaaractie. 17 Augustus 2015.

Denkamilk Spaaractie De kwaliteit van de Denkamilk producten voor fokkalveren staat borg voor een uiterst gezond rendement. Haal nog meer uit Denkamilk producten, spaar met Denkamilk voor leuke cadeaus! Met de spaarzegels op Denkamilk zakken voor fokkalveren kunt u sparen voor aantrekkelijke cadeaus. De spaarzegels kunt u vinden op de aannaaikaart bovenaan de zak. Dit geldt voor alle kalvermelken in het Denkamilk assortiment.  ...LEES MEER....

De boer is de dokter van de toekomst!! Jazeker!! Kollumerzwaag 23 Juni 2015.

Niet alleen in Kollumerzwaag maar ook in Amerika wordt men bewust dat bodem, plant en dier onlosmakelijke met elkaar zijn verbonden. Ontmoet de dokter die fruit en groenten (van de boer) voorschrijft in plaats van medicijnen. ...LEES MEER....

Bodembeleving in Kollumerzwaag. Leeuwarder Courant. 11 Juni 2015.

Hoe creëer ik een oergezonde moestuin? Wat is de juiste grondbewerking? En: eten we ons ziek? Het zijn maar enkele van de vele onderwerpen die aan bod zullen komen op de Bodem Beleefdagen van Mulder Agro in Kollumerzwaag. Door Aan Dirk van der Meulen, LC. ...LEES MEER....

Een stukje 'smoarch' en drek vol leven. Friesch Dagblad. 6 Juni 2015.

De afgelopen veertig jaar is wereldwijd ongeveer een derde van het totaal aan vruchtbare bodem verdwenen. Voor onze voedselvoorziening is vruchtbare aarde onmisbaar. Wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015 daarom uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Door Ruurd Walinga, AFP. ...LEES MEER....

Gezonde bodem. Everhard van Essen helpt boeren aan kennis. 5 Juni 2015.

Everhard-van-Essen Boeren erkennen steeds meer het belang van een gezonde bodem. De kwaliteit daarvan is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Niet zozeer door uitputting, maar vooral door verdichting met zware machines. Een informatiedag moet volgende week helderheid bieden. ...LEES MEER....

Gezondere mineralen via bemesting. Anton Nigten. 29 Mei 2015.

Koeien krijgen kopziekte bij te veel kalium en te weinig magnesium in het rantsoen. Onderzoeker Anton Nigten stelt dat er veel meer ziektes en gebreken voortkomen uit een verstoorde mineralen balans. 'Er zijn genoeg redenen om der mineralenbalans aan te passen, ook voor humane voeding' zegt Nigten. ...LEES MEER....

Lammerenfolder maart / april 2015.

lammerenfolder-2015

Gras houdt een keer op met groeien. Meestal is dat, afhankelijk van het weer, rond oktober. En voor schapen is dat eigenlijk niet zo’n goede timing. In het najaar zijn ze gedekt en in de maanden er na zullen de lammeren flink gaan groeien. De ooi.....  ...LEES MEER...EM-X Gold, Uw gezondheid in evenwicht. 24 Februari 2015.

EMX-Gold

Het hoofd ingrediënt van EM-X Gold is XCEM. Dit zijn de stofwisselingsproducten van Effectieve Micro- organismen zoals melkzuur bacteriën en gisten. In de huidige samenleving zijn er tal van externe factoren die het natuurlijk evenwicht in het lichaam verstoren. XCEM helpt het evenwicht te herstellen en dit op een volledig natuurlijke manier. 

Dag van het kalf, 10 Februari 2015.

Dag van het kalf, 10 Februari 2015.

10 Februari hebben wij ruim 30 boeren en boerinnen ontvangen op onze jaarlijkse dag van het kalf! Een leerzame dag vol nieuws en weetjes t.a.v. de kalveropfok. Fam. Bloemhoff uit Surhuisterveen bedankt voor de rondleiding op uw bedrijf. Het overheerlijke stampotbuffet werd verzorgt door Mient Mulder cateringservice... Bedankt!!Mulder Agro Agrarische kalender, 1 Januari 2015.

voorblad-kalender-2015

Evenals voorgaande jaren heeft Mulder Agro voor 2015 een agrarische kalender laten maken. Bij deze bedanken wij de inzenders van de vele prachtige foto's. Zonder uw medewerking was deze kalender niet tot stand gekomen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. ...LEES MEER... 

 

 

 


  Adres:  

MulderAgro
Foarwei 45
9298 JC  Kollumerzwaag

Tel: 0511-441298
Fax: 0511-443891

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet: www.mulderagro.nl 
Whatsapp: 0613324139

  Openingstijden:  

Ochtend Middag
Ma Gesloten 13.00-18.00
Di 8.30-12.00  13.00-18.00 
Wo 8.30-12.00 13.00-18.00 
Do   8.30-12.00  13.00-18.00 
Vr 8.30-12.00  13.00-18.00 
Za 8.30-12.00  13.00-16.00 
Zo Gesloten Gesloten