• Mais oogst 2017-1
  • Mais oogst 2017-2
  • Mais oogst 2017-3
  • Mais oogst 2017-4
  • Mais oogst 2017-5
  • Personeel
fb-logo  naar-webshop

Mulder Agro genomineerd voor 'Onderneming van het jaar'. December 2017

Kollumerzwaag- De nominaties voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 zijn bekend. Vrijdagavond 19 januari 2018 worden de prijzen uitgereikt tijdens een live televisie-uitzending vanuit zalencentrum Old Dutch in De Westereen. Voordat het zover is mag iedereen stemmen. Als ‘Onderneming van het jaar’ zijn genomineerd: Mulder Agro, Joh. Bosgra BV en Weidenaar. Stem via deze link op Mulder Agro. Naast het publiek bepaalt een jury wie er dit jaar vandoor gaat met de titel: Onderneming van het jaar.

Mulder Agro heeft in samenwerking met De Zevenster een Geringhoff baggingmachine aangeschaft. September 2017

Interesse? Informeer naar de mogelijkheden.

Boeren moeten van bodem pizza maken. Leeuwarder Courant 8 november 2017

Boeren-bodem-pizza Boeren moeten de roep om meer natuurinclusieve landbouw niet als een bedreiging zien, maar als een fantastische uitdaging. Dat zei Theo Mulder, foeragehanderlaar in Kollumerzwaag en al decennia ee fervent pleitbezorger...LEES MEER...

"De verborgen potentie op het melkveebedrijf" 24 oktober 2017

Gisteravond hebben we een geslaagde avond gehad met onze veehouderij relaties. Er is gesproken over diverse facetten die momenteel spelen op het erf en in de stal. Zo heeft Minne verteld over de mogelijkheden met o.a. Liprovit kalvermelk en het voeren van vet. Daarnaast heeft Theo een blik geworpen in de toekomst en daarmee de kansen voor de melkveehouderij.. Het duurt niet lang meer of we kunnen real-time de kwaliteit van onze voeding meten. Uiteindelijk heeft Peter van der Vegt van Diamond-V ons meegenomen over een fictief melkveebedrijf en laten zien waar kritieke punten zitten die we eventueel kunnen verbeteren. En dan blijkt maar weer dat bijvoorbeeld de 'bekende regel' Rust, Reinheid, Regelmaat een belangrijke motivatie is. En dat drinkwater blijkt af en toe toch een ondergeschoven kindje en toch o zo belangrijk voor een melkkoe. Kortom een leerzame en waardevolle avond en wij willen dan ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid en bijdrage.
Hieronder een impressie.

Blau de Himel, grien it Gers. Lânskipsdiskusje. Fryslân DOK fan 8 oktober 2017

Theo Mulder-Fryslan doc Gras, de plantensoort welke het landschapsbeeld bepaald van Friesland staat in een kwaad daglicht. In stedelijk gebied verdwijnt het uit het straatbeeld en tuintjes van de bewoners. In het buitengebied wordt het "de groene woestijn" genoemd. Maar hoeveel weten we eigenlijk van gras? Hoe is het hier gekomen? En wat kunnen we er allemaal mee? Op 8 oktober zend Omroep Friesland hier een documantaire over uit. Theo Mulder geeft hierin zijn visie t.a.v. hoe wij tegenwoordig omgaan met onze bodems. ...Klik hier voor de documantaire... 

De maïsoogst is begonnen. September 2017

De maïsoogst is begonnen op de plekken waar het kan of waar het zelfs moet. Dit op de plekken waar maïs is omgewaaid. Direct erna adviseren wij zo snel mogelijk een groenbemester in te zaaien. Het gebruik van een groenbemester na de oogst is geen uitzondering meer. Door de grond te laten begroeien voorkomt men uitspoeling en blijft de grond rul door een goede beworteling van de plant. Het assortiment wat we aanbieden ziet u in bijgaande flyer. Naast de levering van zaaizaden verhuurt Mulder Agro ook machines waarmee u de grond zelf kunt bewerken en inzaaien.

Mulder Agro groenbemester

Mulder Agro heeft in samenwerking met De Zevenster een Geringhoff baggingmachine aangeschaft. September 2017

Nieuw: krachtvoer-achtige producten malen en pletten en inslurven. Sindskort heeft Mulder Agro in samenwerking met De Zevenster een Geringhoff baggingmachine aangeschaft. Met deze machine hebben we de mogelijkheid om diverse producten te malen of te pletten en in te slurven. Producten die u zelf teelt of die in de regio beschikbaar zijn kunnen zo direct bij u op het erf opgeslagen en geconserveerd worden. Denk hierbij aan de volgende producten:

* Tarwe (malen of pletten)
* Gerst (malen of pletten)
* Korrelmais (malen of pletten)
* Erwten (malen of pletten)
* Veldbonen (malen of pletten)
* Snijmais
* Bierbostel
* Perspulp Voederbieten Etc.

Interesse? Informeer naar de mogelijkheden. 

Baggingmachine-MulderAgro

Maïs Demodagen. MulderAgro in samen werking met KWS. 12 September 2017

Maïs demodag op 12 september j.l in samenwerking met KWS. Deze vond plaats aan De Wedze te Twijzel. De opkomst was super en na afloop was er tijd voor een hapje en een drankje. Heeft u nog vragen? Telefoon: 0511- 44 12 98 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hieronder een impressie van de middagsessie.

"Een aardappelplant is vergelijkbaar met het menselijk lichaam" Akkerbouwkrant. September 2017

Vulkanisch gesteente als bodemverbeteraar. Een methode die langzaam maar zeker aan populariteit wint, maar ook een manier die op de lange termijn echt gaat lonen. Mulder Agro uit Kollumerzwaag en Gebr. Eckhardt uit het Groningse Sellingen proberen - na de melksector - de akkerbouw te overtuigen van de werking van het steenmeelproduct Actimin ...LEES MEER...

Impressie en toelichting van hoe een Bokashi-bult wordt gemaakt. MTS. Broersma Damwoude. September 2017.

"Gekkies"  wegbereiders van nieuwe landbouw. Leeuwarder courant 31 augustus 2017

Gekkies-wegbereiders Leeuwarden. Friesland liet gisteren een delegatie Brabantse bestuurders, ambtenaren, boeren en vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van duurzaamheid kennismaken met zijn natuurinclusieve boeren. ...LEES MEER...

Geen pillen en spuiten, maar voeding en leefstijl als medicijn. Radio1, 16 augustus 2017

Geen pillen en spuiten... Geen pillen en spuiten, maar voeding en leefstijl als medicijn. Het zoude toekomst van ons gezondheidssysteem kunnen worden. Als we met z’n allen eindelijk eens af durven te stappen van dat makkelijke voorschrijven van medicatie...TNO Onderzoeker Ben van Ommen en Hanno Pijl,internist/endocrinoloog aan het LUMC ...LEES MEER... 

Potstal schoon en geurloos kan! Mensport july 2017.

Potstal schoon en geurloos kan!  Toegegeven: ik had een rugzak vol vooroordelen bij me, toen ik een bezoek ging brengen aan een potstal. Iets wat in mijn gedachten onlosmakelijk verbonden is aan geur van amoniak en het zicht op torenhoge vuile mesthopen. ...LEES MEER...

Het mestbeleid moet helemaal op de schop. Ekoland juni 2017.

Het mestbeleid moet op de schop In het melkveebedrijf is vanaf de jaren negentig een volstrekt verkeerde praktijk rond mest ontstaan. Het laten rotten in opslagkelders is al fout. Deze ongezonde troep ook nog injecteren.. ...LEES MEER...

Wat is beter: Compost of Bokashi? Ekoland juni 2017.

Wat is beter: Compost of Bokashi De overmatige aanvoer van diervoeders voor vlees-, ei en melkproductie, kent Nederland een fosfaat probleem. Dierlijke mest wordt hierdoor gediskwalificeerd tot afvalstroom, terwijl mest feitelijk een belangrijkegrondstof is voor plantengroei. ...LEES MEER... 

 

Bokashi stuwt Os gehalte in bodem. Zaterdag 10 juni 2017

Fermenteren van organisch materiaal Anaeroob verwerkingsproces wint aan populariteit. Het moet 2015 zijn geweest toen ik hoorde over de toenemende populariteit van fermenteren onder consumenten. Bier, kaas, zuurkool en sapjes; ...LEES MEER...

Bokashi stuwt 0s-gehalte in bodem. Zaterdag 10 juni 2017. 

Bokashi stuwt 0s-gehalte in bodem De ietwat mysterieuze organische bodemverbeteraar bokashi wint snel aan populariteit. Eerst in de melkveehouderij, nu ook in de akkerbouw. ...LEES MEER...


Mulder Agro brochure. Vrijdag 19 mei 2017.

Mulder Agro Brochure Bij deze geven wij u graag een blik in de visie en activiteiten van Mulder Agro. Als toeleverancier aan agrarische ondernemers en particulieren staan wij dagelijks bij onze klanten op het erf. Met de ervaring uit de dagelijkse praktijk en een scherpe visie brengen wij oplossingen voor een bestendige vorm van landbouw. Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de eerste plaats hebben wij een vruchtbare grond nodig om ons voedsel en voedergewassen te kunnen verbouwen. Het dier in het systeem levert direct melk en vlees, maar ook waardevolle mest. De mest is voor de bodem welke kwalitatief hoogwaardige gewassen levert voor mens en dier. Deze kringloop moet als basis fungeren binnen het landbouwbedrijf. De kwaliteit van ons voedsel en onze landbouwproducten staat onder druk. Kunnen we de kosten voor onze gezondheidszorg de komende jaren nog wel in de hand houden? Wij geloven in een wezenlijk rol van de agro cultuur voor de gehele samenleving. Deze rol mogen we uitdragen als sector en ...LEES MEER... 

Bokashi wint aan terrein. V-focus-11 april 2017

 Bokashi-wint-aan-terrein
Een product dat ontstaat bij fermentatie van organisch materiaal. Zo wordt Bokashi omschreven. De van oorsprong Japanse bodemverbeteraar wint aan terrein. LEES MEER...

Circulaire landbouw: een lezing bij het Lânboukundich Wurkferbân.
Woensdag 8 maart 2017. Weekblad actief.

EARNEWALD - Op vrijdag 10 maart organiseerden het Lâbouwkundich Wurkferban van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing over circulaire landbouw. Inleider is Cees Meijles.....LEES MEER.

Impressie lezing door Graeme Sait: "Soil health and your wealth"
Vrijdag 13 januari 2017

Graeme Sait komt uit Australië en is mede- oprichter van Nutri-Tech-Solutions, een vooraanstaand bedrijf op het gebied van duurzame teelt. De balans van mineralen en bodembiologie is hierbij het uitgangspunt. Graeme Sait is bekend met beproefde concepten en praktijkvoorbeelden vanuit de hele wereld. Kortom een zeer inspirerende en gedreven spreker. De cursus was engelstalig en is ter plekke vertaald door een tolk.

 

Een loeiend goed nieuwjaar!!

Een loeiend goed Nieuwjaar De kerstdagen en jaarwisseling staan voor de deur, een tijd om even stil te staan bij het jaar 2016 en keuzes te maken voor het nieuwe jaar. Het woord ‘veel’ is een woord wat veel zaken van 2016 samenvat.Veel melk is er geleverd, veel gras is er geoogst, veel dieren hebben we gehouden, veel veranderingen op het gebied van wetgeving, veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid. ...LEES MEER...

Bodemcursus 2017

In januari gaan we weer van start met een nieuwe bodemcursus. De cursus bestaat uit 3 keer 1 dagdeel. In deze curcus gaan we in op alle belangrijke onderdelen van de bodem waarbij per deel een thema wordt behandeld.
Bij het eerste deel wordt ingegaan op de huidige situatie en de praktijk die men onderweg tegenkomt.
Het 2e dagdeel gaat over werkingsmachanismen in de bodem, wat is er zoal aanwezig in een gezonde bodem en de bodem wel eens gezien als de maag van de plant?
Het 3e dagdeel gaat in op praktische maatregelen zoals grondbewerking, grondstoffen en bemesting, werkwijzen en hulpmiddelen.

Dit jaar organiseren wij de cursus op 2 locaties, te weten Kollumerzwaag en in Franeker. 
Deze cursus geld ook voor een punt voor de spuitlicentie. 

De eerste data zijn:
30 jan. avond: Franeker

31 jan. middag: Kollumerzwaag
31 jan. avond: Kollumerzwaag

Voor data en opgave, zie  www.mulderagro.nl/inschrijvingen 

Rundvee & Mechanisatiedagen Hardenberg. 1 t/m 3 november 2016

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg 2016 Op 1 tot 3 November is Mulder Agro aanwezig op de landbouw en mechanisatie dagen te Hardenberg. Het grootste agrarisch kennis- en contactplatform voor rundveehouderij, akkerbouw- en loonwerkbranche.

"Veel klopt er niet aan businesscase mestvergisting. Dinsdag 25 oktober 2016.

Frank Verhoeven Met kringlooplandbouw is volgens Frank Verhoeven veel meer te verdienen. ‘veel klopt er niet aan businesscase mestvergisting’ ...LEES MEER...

Even voorstellen.... Maandag 3 oktober 2016.

Bram van der Veen Mulder Agro Mijn naam is Bram van der Veen en sinds begin oktober ben ik werkzaam bij Mulder Agro. Even kort over mijzelf, sinds november vorig jaar woon ik aan de Hearewei in Damwoude. Hier fok ik jongvee op voor een melkveebedrijf uit Damwoude. Ik heb altijd als droom gehad om 'boer' te worden. Door een constructie aan te gaan met een melkveehouder is mijn droom werkelijkheid geworden. Ik heb een studie gevolgd aan het van Hall Larenstein in Leeuwarden gericht op melkveehouderij. Naast mijn bedrijf ga ik als vertegenwoordiger in de buitendienst bij Mulder Agro klanten adviseren en begeleiden met rantsoenen en dergelijke. Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan met u als klant.

Tot ziens, Oant sjen!! Groeten Bram van der Veen

Nieuwsbrief juli 2016. Maandag 4 juli 2016.

Kali bemesting in mais nu ook vloeibaar...Men geeft bij maisteelt vaak de de kali aan de basis, maar met bladkali TS is het mogelijk om de  kali via het blad te geven. Kali is nodig zodra het transport in de plant op gang komt, dit is later...LEES MEER...

Tijd voor een borrrel. Vrijdag 27 mei 2016.

Gisteren hadden wij een bijzonder moment, het hoogste punt was bereikt dus de 'maaiebeam' kwam in de nok! De contouren van de nieuwe loods staan er. Het hoogste punt is bereikt. BBZ (Bouwbedrijf Zwaagwesteinde) en Greijdanus Staalbouw uit Kollumerzwaag hebben het gefikst. Bedankt mannen voor jullie inzet! En daar hoort dan natuurlijk een biertje bij ...FOTO's...

Verdichting grond grondig probleem. Plattelandspost april-mei 2016.

Verdichting grond grondig probleem Ondergrondverdichting is een belagrijk probleem in de landbouw. Het bodemleven is cruciaal in de aanpak hiertegen. "Zie het bodemleven  als het team met de boer als coach. Zorg voor een goede conditie, zodat er hard voor jou kan worden gewerkt", vergelijkt Ruben Borge, eigenaar van Rockin Soils. ...LEES MEER...

Voorjaarfolder Mulder Agro april / mei 2016. 1 april 2016.

Voorjaarsfolder Mulder Agro. Akties zijn geldig in de maanden april en mei 2016. ...LEES MEER...

Cursus spuitlicentie (TEELT): Bodembiologie als wortel van uw bedrijf

Rockin Soils Doel: 1 punt halen voor uw spuitlicentie. Onderwerp: Het juiste gebruik van biologie. Om de spuitlicentie te houden dien je 4 punten te halen in vier jaar. Deze bijeenkomst verschaft je één punt. Deze puntenadministratie wordt beheerd door bureau erkenningen. Datum: 29 maart 2016. Waar: De Trije Doarpen, Foarwei 116, 9298JP Kollumerzwaag. Van 19:30 - 22:30 uur. Docent: Ruben Borge (Spanje, 1976).     Klik hier om je in te schrijven.

Bemesting wordt levendiger. Gast-column Theo Mulder in boerenverstand. 1 Maart 2016.

Theo Mulder - Mulder Agro Op het gebied van bemesting hebben we een we een hele goede hulp om de juiste keuzes te maken: dit is onze neus, zo schrijft fouragehandelaar Theo Mulder. Dit orgaan helpt ons feilloos om iets over de kwaliteit van onze organische meststoffen te vertellen. Een chemische analyse kan hier niet tegen op. We staan er niet  bij stil, maar veel drijfmest ruikt niet fris en dit is eufemistisch uitgedrukt. ...LEES MEER...

Ambassadeur Mrs. Maymouma (Senegal) bezoekt Mulder Agro, 25 Februari 2016. 

Ambassadeur Mrs. Maymouma Ambassadeur Mrs. Maymouma brengt bezoek aan Mulder Agro in Kollumerzwaag. Zij was bijzonder geïnteresseerd in kringloop denken en voedselkwaliteit, om een slimmere vorm van agrarische productie  te bereiken . In Senegal is droogte en erosie een groot probleem. Daardoor moet de helft van het benodigde voedsel geïmporteerd worden. De eigen productie kan verhoogd worden door het planten van bomen en organisch materiaal terug brengen naar de akker. De bedoeling is een samenwerking aan te gaan om dit gezamenlijk te bereiken.
Klik hier voor Foto-overzicht...

Plastic inzamelingsschema 2016, 24 Februari 2016.

Plastic inzamelingsschema 2016 Voor een overzicht van het inzamelingsschema klikt u hier.

Lammeren-folder-Februari, 17 Februari 2016.

Lammeren folder februari 2016 Bokashi maken van schapenmest? Bokashi is het Japanse woord voor fermenteren. Dit wordt in ons dagelijks leven al vaak toegepast. Kijk bijvoorbeeld naar brood, bier en wijn, maar ook zuurkool (gefermenteerde witte kool). Het voodeel van dit proces in schapenhouderij is...LEES MEER...

Cursus Bodembiologie, 5 Februari 2016. Docent Ruben Borge, toelichting Theo Mulder.

Ruben Borge Bodembiologie als wortel van uw bedrijf. Deze cursus biedt praktische kennis en ervaring met betrekking tot het kringloop denken. Bijvoorbeeld het juiste gebruik van compost, Bokashi en drijfmest om de gezondheid van de bodem, plant en dier positief te beïnvloeden. Rubén Borge doceert en Theo Mulder licht toe. Klik hier voor de video IMPRESSIE

Voedsel Anders Conferentie 2016, 5 Februari 2016.

Voedsel Anders Conferentie Vele mensen bouwen in Nederland en België aan veranderingen op het gebied van landbouw en voedsel.Die zijn hard nodig, want het huidige model put de aarde uit en veroorzaakt een flink deel van de uitstoot van broeikasgassen.Boeren zitten in een wereldwijde concurrentiestrijd en veel land wordt ...LEES MEER...

Meet Up Café #1 - Theo Mulder over de Bodem, 3 Februari 2016.

Meet Up Het is tijd om kennis uit te wisselen onder het genot van een drankje! Dat gaan we elke woensdag avond doen in het Meet Up Café in Neushoorn! De koffie staat klaar! ...LEES MEER...

Mulder Agro Agrarische kalender, 1 Januari 2016.

Mulder Agro Agrarische kalender Evenals voorgaande jaren heeft Mulder Agro voor 2016 een agrarische kalender laten maken. Bij deze bedanken wij de inzenders van de vele prachtige foto's. Zonder uw medewerking was deze kalender niet tot stand gekomen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. ..LEES MEER..

Cursusaanbod 2016

Cursus aanbod 2016

Bodembiologie als wortel van uw bedrijf (één spuitlicentie punt).
Cursus knaagdierenOngedierte bestrijding.
BodemcursusBodemcursus door René Jochems (3 delig)

Klik hier op een evenement om je in te schrijven.


  Adres:  

MulderAgro
Foarwei 45
9298 JC  Kollumerzwaag

Tel: 0511-441298
Fax: 0511-443891

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet: www.mulderagro.nl 
Whatsapp: 0613324139

  Openingstijden:  

Ochtend Middag
Ma Gesloten 13.00-18.00
Di 8.30-12.00  13.00-18.00 
Wo 8.30-12.00 13.00-18.00 
Do   8.30-12.00  13.00-18.00 
Vr 8.30-12.00  13.00-18.00 
Za 8.30-12.00  13.00-16.00 
Zo Gesloten Gesloten