Aanbod

 

cursus spuitlicentie halfVeiligheid en Techniek in de veehouderij (één spuitlicentie punt)
Naar aanleiding van de brand op het bedrijf is het idee ontstaan om een cursus te organiseren waarbij het thema veiligheid op het bedrijf onder de loep wordt genomen. Doel is dat de deelnemer na afloop risico’s kent op gebied van brandveiligheid, toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en arbeidsomstandigheden. De cursus wordt gegeven door de brandweer samen met dhr. Lemmens (veehouder uit Makkinga) die verteld over ervaringen uit de praktijk. 

cursus knaagdierenKnaagdierenbestrijding (alleen voor degene die in het bezit is van een spuitlicentie)
In een overleg in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat na 1-1-2017 nieuwe eisen gaan gelden. Mocht er meer duidelijkheid komen hierover , dan geven wij u dit zo spoedig mogelijk door.

bodemcursus

Bodemcursus door René Jochems (3 delig)
In deze curcus gaan we in op alle belangrijke onderdelen van de bodem zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe onstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen en                                   oplossingsrichtingen. De curcus bestaat uit drie dag delen van ca. 3 uur per keer.  

Voor de flyer, zie: Flyer bodemcursus Mulder Agro

Klik op een evenement om je in te schrijven

Geen Evenementen