Aanbod

cursus spuitlicentie halfTEELT in de veehouderij, (één spuitlicentie punt)
Deze cursus biedt praktische kennis en ervaring met betrekking tot het kringloop-denken op het melkveebedrijf. De focus ligt hierbij op duurzame teelt van voedergewassen. De melkveehouders telen in hoofdzaak gras en daarnaast een gedeelte mais. Gras is een hoofdteelt, hoe kunnen we hier in de toekomst optimaal melk van blijven maken en tegelijk de bodem en de natuur in conditie
houden. Als we andere gewassen telen zoals mais, granen of bonen moet het geen kostenpost zijn, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan de totale voedervoorziening. We moeten dus zorgen voor balans tussen de koe, de bodem, het milieu en de portemonnee.

cursus spuitlicentie halfVeiligheid en Techniek in de veehouderij (één spuitlicentie punt)
Naar aanleiding van de brand op het bedrijf is het idee ontstaan om een cursus te organiseren waarbij het thema veiligheid op het bedrijf onder de loep wordt genomen. Doel is dat de deelnemer na afloop risico’s kent op gebied van brandveiligheid, toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en arbeidsomstandigheden. De cursus wordt gegeven door de brandweer samen met dhr. Lemmens (veehouder uit Makkinga) die verteld over ervaringen uit de praktijk. 

cursus knaagdierenKnaagdierenbestrijding (alleen voor degene die in het bezit is van een spuitlicentie)
In een overleg in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat na 1-1-2017 nieuwe eisen gaan gelden. Mocht er meer duidelijkheid komen hierover , dan geven wij u dit zo spoedig mogelijk door.

bodemcursus

Bodemcursus door René Jochems (3 delig)
In deze curcus gaan we in op alle belangrijke onderdelen van de bodem zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe onstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen en                                   oplossingsrichtingen. De curcus bestaat uit drie dag delen van ca. 3 uur per keer. 

Voor de flyer, zie: Bodemcursus flyer 2019

Klik op een evenement om je in te schrijven

feb 2019

Datum Evenementnaam
11 februari 2019 - 18 maart 2019 19:30 - 22:30 Bodemcursus door René Jochems Ma. AVOND groep Schiermonnikoog (3 dagdelen, één spuitlicentie punt)
Schiermonnikoog, Schiermonnikoog
12 februari 2019 - 19 maart 2019 13:00 - 16:00 Bodemcursus door René Jochems Di.MIDDAG groep (3 dagdelen, één spuitlicentie punt)
Dorpshuis De Trije Doarpen, Kollumerzwaag
12 februari 2019 - 19 maart 2019 19:30 - 22:30 Bodemcursus door René Jochems Di.AVOND groep (3 dagdelen, één spuitlicentie punt)
Dorpshuis De Trije Doarpen, Kollumerzwaag
13 februari 2019 - 20 maart 2019 9:30 - 12:30 Bodemcursus door René Jochems Wo.OCHTEND groep (3 dagdelen, één spuitlicentie punt)
Dorpshuis De Trije Doarpen, Kollumerzwaag