Aanbod

cursus spuitlicentie halfTEELT in de veehouderij, (één spuitlicentie punt)
Deze cursus biedt praktische kennis en ervaring met betrekking tot het kringloop-denken op het melkveebedrijf. De focus ligt hierbij op duurzame teelt van voedergewassen. De melkveehouders telen in hoofdzaak gras en daarnaast een gedeelte mais. Gras is een hoofdteelt, hoe kunnen we hier in de toekomst optimaal melk van blijven maken en tegelijk de bodem en de natuur in conditie
houden. Als we andere gewassen telen zoals mais, granen of bonen moet het geen kostenpost zijn, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan de totale voedervoorziening. We moeten dus zorgen voor balans tussen de koe, de bodem, het milieu en de portemonnee.

bodemcursus

Bodemcursus door René Jochems (3 delig)
In deze curcus gaan we in op alle belangrijke onderdelen van de bodem zoals grondbewerking, bemesting, structuurbederf, grondmonsters, ziekteweerbaarheid, hoe onstaan ziektes, groenbemesters, schadelijke en nuttige organismen en                                   oplossingsrichtingen. De curcus bestaat uit drie dag delen van ca. 3 uur per keer.  Voor de flyer, zie: Bodemcursus flyer 2019

bodemcursusBodemcursus voor gevorderden (4 delig)
Deze cursus is een vervolg op de basis cursus bodembiologie. Voor meer verdieping in het thema bodemvruchtbaarheid is dit een toepasselijk cursus waar met name aandacht wordt besteed aan praktische handvaten.  De opbouw van de cursus is als volgt:

  • Deel 1: Thema vertering, door René Jochems (Groeibalans)
  • Deel 2: Thema microbiologie & schimmels, door Jan Feersma-Hoekstra (Agriton)
  • Deel 3: Thema NKG, door Sander Bernaerts (Naturim)
  • Deel 4: Rondgang langs verschillende teler

     Cursus ratten- en muizenbeheersing

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rondom het thema ratten en muizen. Vooral wat betreft het binnen- en buitengebruik van rotendiciden. Om hierover goed geïnformeerd te blijven en ook het gebruik effectiever te kunnen toepassen wordt er een cursus aangeboden. Deze cursus wordt georganiseerd i.s.m. een spreker van buitenaf. Zie onderstaand cursusaanbod voor de actuele agenda.

 

Klik op één van onderstaande evenementen om je in te schrijven

 

Geen Evenementen